Edukacja i terapia
Prowadzimy

  • indywidualne zajęcia dogoterapii wspomagające ogólny rozwój dzieci zdrowych jak i skierowane do dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności (zespół Downa, autyzm, mutyzm, zespół Aspergera)
  • zajęcia edukacyjne skierowane do szkół, przedszkoli, punktów integracyjnych, placówek oświatowych prowadzone dla uczestników w różnym wieku
  • terapię kynofobii prowadzoną przez doświadczonego psychologa
  • pomoc psychologiczną dla dzieci z trudnościami w zakresie integracji społecznej (nieśmiałość, fobie, trudności w nauce)


ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Zespół Dogs’fellas oferuje zajęcia edukacyjne z wyszkolonym psem skierowane do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, również prowadzimy zajęcia dla małych grup w żłobkach. Organizujemy spotkania edukacyjne, podczas których uczymy przede wszystkim zasad bezpieczeństwa w kontakcie z psami a także odpowiedzialności za żywe stworzenie. Poszerzamy również wiedzę dzieci z zakresu psiej komunikacji, ich potrzeb oraz reguł panujących w świecie zwierząt. Zajęcia te są przygotowywane przez dogoterapeutę, który dostosowuje program zajęć do wieku i grupy uczestników. Motywatorem do zdobywania wiedzy jest obecność psa wyszkolonego pod kątem pracy dogoterapeutycznej. Spotkania te mogą być organizowane jednorazowo lub cyklicznie.TERAPIA KYNOFOBII

Oferta skierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, które odczuwają dyskomfort podczas interakcji z psem. Sesje terapeutyczne planowane przez psychologa prowadzącego terapię są indywidualnie dostosowywane do potrzeb klienta. Terapię zawsze rozpoczyna wywiad psychologiczny, podczas którego uzyskujemy informacje potrzebne do zaplanowania kolejnych sesji terapeutycznych. Obecność psa wprowadzana jest stopniowo w momencie gdy podopieczny jest na to gotowy. Terapia ta prowadzona jest w nurcie poznawczo – behawioralnym co pozwala na całościowe podejście do problemu fobii. Psycholog zawsze dobiera najlepszą metodę pracy i tempo w zależności od wieku i potrzeb klienta.Jeśli jesteście Państwo zainteresowani poznaniem naszej oferty spotkań edukacyjnych lub terapii kynofobii zapraszamy do kontaktu.